Faling nv. Smeets-Kruger Jupille.

De gebouwen werden door nv.Hertroys (Bouwbedrijf) Houthalen gekocht om er een winkelcentrum en … woningen op te richten (plannen in oprichting).