Brouwerijgebouwen met woning en bijhorigheden gekocht door Mh. Jose-Alfons-Hubert Vanderhoydonck en zijn echtgenote Mevr. Isabella-Hendrika-Maria Moermans wonende Inakker 17 te Zolder (uitbater wasserij).

De brouwerijgebouwen en woning Mh. Smeets werden omgebouwd tot een winkelgalerij “INAKKER”